UTDRAG FRA VERY:

Skal det være stamtavlen som avgjør hvem som er same?
Samene regnes dels for å være rester av den hvitgule urgrenen, dels for å være en selvstendig "samerase", dels for a være en proto–alpin eller alpinoid variant av europoiden. Det vil, fra en samisk synsvinkel, bety at europeeren bare er en post–samisk, sørlig avart: et menneskelig avfall som tilsøpler naturen. Dermed vil det, fra en norsk synsvinkel, være klokt å avstå fra biologiske kjennetegn.

Hva da med språket? La oss si: Den som bruker samisk er same. Men heller ikke dette gir oss entydig svar.
Hvordan klassifisere den som bruker både norsk og samisk, eller svensk og samisk?
Dessuten viser nitid og lydhørt feltarbeid at samer i nærvær av nordmenn ofte snakker norsk i stedet for samisk.
Og nar det gjelder samiske slektsnavn så er mange samer opp gjennom tidene blitt tvunget til å ta kristne navn. Eller de har frivillig skiftet navn for å skjule sitt samiske opphav.

Balke, Bonnema, Berg, Dahl, Falch, Holm, Knudsen, Mathiesen, Wallström og Winther.

Store norske kunstnere er stort sett skapsamer. Da Edvard Munch malte "Det store skriket som gikk gjennom naturen", var det bruddet med sitt eget samiske opphav han malte.

Da Sigbjørn Obstfelder omtrent samtidig skrev at "al skapningen sukker", var det de avrevne samiske røttene det ble sukket over.

Og da Knut Hamsun, den store rasisten blant norske fortellere skrev sin "Markens Grøde" var det i et forsøk på å forsone seg med sine sørsamiske forfedre i Lom.

Dette var bare tre eksempler. Den som virkelig vil gå kulturhistorien etter sømmene vil fort oppdage at så å si all naturlyrikk, praktisk talt all landskapskunst opprinnelig er samisk.

La dette være en lærepenge, for samene er noen luringer. Når det ene ordet tar det andre i gamle samiske sagn får vi en undertone av uhygge og angst som alltid bevrer med i stor kunst. Og det krasse skillet mellom reinkunst, flyttkunst, fjellkunst, skogkunst, sjøkunst og fiskekunst er ikke lengre dekkende.
Kunsten er som vidden, myldrende, urban. 

Last Updated: 09.04.98