Da vi forlot Hong Kong høsten -95 oppfant vertinna vår. Cecilie Gamst Berg, et splitternytt kinesisk fyndord: Hjertet gråter men leveren smiler. Sånn er det mulig å dikte i fremmede språk, men kanskje en fersk kineseisme låter komplett europid i gulingører? I Kina kjøpte vi ei lampe som også er et tegn, og skrur vi den på lyser språket, oversatt: GOOD GOOD VERY GOOD. I lys av lampa blir engelsken blass, vi får ikke tak i superlativet? Ta et kinesisk ord for "rom", yu, og et ord for "tid", chou: Begge orda betydde opprinnelig tak, men koples de to blir det yu-chou, som betyr "universet". Vi ser hvordan grunnbetydningen tak måtte forsvinne, før det blir mulig å tenke friske tidsrom. Men når primærbetydningen går i glemmeboka, står gulinger og hvitinger sammen - uten tak over hue, i et kategorisk gap som ogsa gir frihet. Heidegger skreiv et sted at den vestlige filosofiens grunnløshet skyldtes oversettelsen av greske begrep til latin: Ord mista sammenheng, erfaringsbakgrunn, praksis. Problemet blir totalt og fraktaler bare barnegraut, når du ser hvordan vårt engelske mål mauler opp det lysende kinesiske tegnet og spisser leppene til GOOD GOOD VERY GOOD! Det blir ikke mindre innfløkt når selv ordet tak, et streit substantiv, henger sammen med "dekke" og "bedekke" og - tideverv attende - latinsk "toga", norsk "stakk"; av sanskrit rotverbet sthågati, "å innhylle". Det kan sjølsagt tenkes at disse kryssende røttene gir en slags valgfrihet, her kan vi åkke som sverge til noe vi snappa opp fra en av oss, idet han nekta å hylle seg ut:

jeg fører deg bak lyset, sa hun
der er det så mørkt
gjør hva du vil med hvem du vil
det er bare jeg som har ført deg bak lyset

Og kanskje vi kan si med filosofen, noe enhver oversettelse bør gjøre i forkant av sin original, at det vi her bivåner er den absolutt åpne dimensjonen til et språk som, fordi det aldri er lukket inne i et endelig utsagn, ikke lenger makter å stoppe seg selv, og som derfor bare kan utsi sin sannhet i framtidige ordvalg som fullt og helt blir viet det som nå er valgt vekk? Godt.Last Updated: 13.02.98